Palvelumme

Palvelut

Liike- ja toimitilamuutokset

Liike- ja toimitilamuutosten toteuttaminen on ollut ViaFix Oy:n kulmakivenä jo vuodesta 2002 lähtien. Toteutamme hankkeet tarvittaessa ”avaimet käteen” periaatteella tehtyjen suunnitelmien pohjalta, jolloin kauttamme on saatavilla myös sähkö- ja lvi-työt.

Projektin edetessä muutokset ovat aina mahdollisia. ViaFix oy panostaakin säännölliseen yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, jolloin suunnitelmamuutokset voidaan toteuttaa mahdollisimman kustannustehokkaasti ja ajallaan.

Tehtyjen urakoiden pohjalta olemme osoittaneet asiakkaillemme, että olemme luotettava ja suositeltava yhteistyökumppani.

Vuosien varrella meille onkin kehittynyt vakituisia sopimusasiakkaita, joita saamme edelleen palvella vuodesta toiseen aina tarpeen mukaan. Nämä asiakassuhteet ovat alunperin rakentuneet yksittäisten työsuoritusten laadun ja sujuvuuden pohjalta.

Tehtyjä kohteita …

Korjausrakenne suunnittelu

Tarvitaanko muutosta olemassa olevaan rakenteeseen

ViaFix Oy tekee korjausrakenne suunnittelua esim. laajennuksiin, rakenteen käyttätarkoituksen muuttamiseen tai ongelmallisen rakenteen korjaamiseen liittyen. Suunnitteluun sisältyy aina piirustusten ja laskelmien lisäksi työohjeistukset. Tarvittaessa laadimme myös tarjouspyntöasiakirjat urakoiden kilpailutukseen, suoritamme korjaustöiden konsultointi ja valvontatyöt sekä laaduntarkastukset. Aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Rakenteiden tutkimussuunnitelmia tehtäessä ViaFix Oy kunnioittaa asiakkaan tarpeita kuitenkin voimassa olevien rakennusmääräysten ja rakennusfysikaalisen toimivuuden nimissä. Tarkoituksena on ettei tutkimusten laajuutta kasvateta turhaan, vaan keskitytään asiakkaan tarpeen pohjalta olennaiseen ongelmaan ja siihen liittyviin seikkoihin.

Korjausrakentaminen

Viafix Oy on vastannut koko historiansa ajan korjausrakentamisen haastavaan työsarkaan. Useissa kohteissa tilat ovat osittain käyttäjien käytössä , vaikka rakennustöitä tehdäänkin. Erityisesti sisäilmaa koskevissa korjauksissa töiden toteuttaminen on haastavaa ja vaatii täsmällistä työn ohjausta, sekä ammatillista osaamista. Töiden toteutus ei saa haitata tilojen muita käyttäjiä. Asiakkaitamme ovat niin yritykset kuin yksityisetkin. Toteutettuja kohteita on vuosien varrella ollut laidasta laitaan.

Johtamis- ja valvontatehtävät

Valvonta- ja rakennuttamispalvelut

ViaFix Oy:n valvoja huolehtii ennen kaikkea tilaajan edun toteutumisesta hankkeessa. Lisäksi hoidamme maankäyttö ja rakennuslain asettamat huolehtimisvelvoitteet (MRL 119§) rakennushankkeeseen ryhtyvän puolesta.

Päätavoitteena valvonnassa on tuotantolaadun varmistaminen tilaajaa tyydyttävästi. Lisäksi huolehdimme, että lopputulos vastaa, niin tehtyjä suunnitelmia, kuin teknisiäkin asiakirjoja hyvän rakentamistavan ohella. Työn lopputuloksen tulee vastata tilaajan asettamia vaatimuksia ja tavoitteita. Valvojamme ottaa kantaa, niin aikataulu kysymyksiin, kustannusarvioon, työn laadun sopimuksenmukaisuuteen, kuin virheiden ennalta ehkäisyynkin. Meidän kauttamme järjestyy myös MRL:n turvallisuuskoordinaattori hankkeelle.

Rakennuttamispalveluihin tarjoamme asiakkaan tarpeesta riippuen, joko vastaavan työnjohtajan palveluita, tai projektijohtoista kokonaispalvelua. Viafix Oy:n kautta on siis mahdollista saada urakotsijasta riippumaton projektinjohto hankkeelle.

Tekniset tarkastukset

Märkätilatarkastukset ja muut rakennustekniset tarkastukset

ViaFix Oy:n kautta saat VTT sertifioidut märkätilatarkastukset. Märkätilatarkastuksilla pyritään ehkäisemään tulevia ongelmia. Rakenteen säilyminen ja kunnossapitäminen edellyttää rakenteen seurantaa. Mikään ei ole ikuista. Tämän vuoksi on parempi olla selvillä, missä tilanteessa mennään, jotta asioihin voidaan varautua ajoissa ennen vahingon syntymistä. ViaFix Oy:n tekniset asiantuntijat tekevät tarkastukset asiantuntevasti ja täsmällisesti. Jokaisesta tarkastuksesta tehdään asianmukainen raportti valokuvineen.

ViaFix Oy.n VTT sertifioitu märkätilavalvoja suorittaa työnaikaiset vedeneristystarkastukset. Näillä varmistutaan siitä, että märkätilojen vedeneristystyöt on tehty asianmukaisesti, limitykset ja liitoskohdat ovat määräystenmukaiset, sekä kalvopaksuudet ja yleisesti työnlaatu on rakenteen vaatimalla tasolla. Vedeneristystarkastus on märkätila saneerauksen tärkein tarkastus. Kyseessä on piiloon jäävä rakenneosa, jonka toiminnan pohjalle koko tilan käyttötarkoitus perustuu.

Muita teknisia tarkastuksia ViaFix Oy suorittaa esim. sisäilmaongelmiin liittyen, alapohjarakenteisiin ja katto- tai ullakkorakenteisiin. Näiden tutkiminen ja arvioiminen vaatii erityistä asiantuntemusta ja rakennusfysikaalisen toiminnan ymmärtämistä. Suoritamme myös tarvittaessa vesi-, viemäri- ja salaojaputkistojen kuvausta. ViaFix Oy:llä on käytössään ajantasaiset laitteistot tutkimusten suorittamiseen.

Sisäilmakorjaukset

Sisäilmaongelmat ovat vaativia korjauskohteita. Lähes aina kiinteistössä on toimintaa korjaustöistä huolimatta. ViaFix Oy tekeekin työt tiiviisti osastoituina ja tehokkaasti alipaineistettuna, jolloin korjaustyöt häiritsevät mahdollisimman vähän kiinteistön normaalia toimintaa. Ilmavirrat osastoinnin sisä- ja ulkopuolella eivät saa sekoittua keskenään.

ViaFix oy on suorittanut lukuisia sisäilmakorjauksia vuosien varrella. Näihin liittyvät niin kiinteistön alapohjassa olevat rakenteelliset korjaukset, kosteusvaurioihin, rakenteiden tiiveyteen kuin pinnoitteista vapautuviin emissioihinkin liittyvät korjaustyöt.

Sisäilmakorjausten haastavuuttaa lisää saumaton yhteistyö asiakkaan ja tiloissa oleskelevien ihmisten kanssa. Näissä kohteissa ViaFix Oy panostaa vielä normaalia enemmän resursseja kommunikointiin ja viestintään asiakkaan kanssa. ViaFix Oy tekee tiivistä yhteistyötä myös suunnittelijoiden ja tutkijoiden kanssa sisäilmakorjauskohteissa.

Lämpökuvaukset

Lämpövuodot voivat aiheuttaa kiinteistöissä energiahukkaa sekä rakenteiden kosteutumista. Ajankohtaisille laitteilla ja ammattitaidolla lämpökuvauksella voidaan luotettavasti tarkistaa kiinteistön kunto ja korjaustarpeet.